Parikkalan VPK historiikki

Parikkalan VPK vuonna 1933 Fiat-paloauton edessä.
Eturivissä vasemmalta J.O. Palmroos, Leo Rodenberg, Taisto Heinonen,
Hugo Mielonen, Veikko Laukkanen ja Aarne Huurre.
Takana vasemmalta Einari Heinonen, Oskari Roima, Väinö Anttonen,
Yrjö Laurila, Juho Kokkonen, Heikki Huttunen ja Eino Kaipainen.

Ensimmäinen yritys:

Ensimmäinen aloite palokunnan perustamiseksi Parikkalaan tehtiin jo vuonna 1910, siis tasan 100 vuotta sitten. Näistä toimista ja toimenpiteistä ei tiettävästi ole säilynyt mitään virallisia asiakirjoja, mutta ne samoin kuin monet muutkin Parikkalan ja parikkalalaisten elämänkuvaan liittyvät tapahtumat on tallennettu silloin jo ilmestyneisiin Parikkalan Sanomiin.

Ensimmäinen kokous lehtiuutisen mukaan pidettiin 14.09.1910. Tähän saapui kumminkin niin vähän osanottajia, että päätettiin pitää jatkokokous seuraavana pyhänä, eli 21.09.1910. Nyt oli paikkakuntalaisia jo niin paljon koolla, että asiaa voitiin käsitellä ja tehtiin perustamispäätös. Sääntöehdotusta perustetulle VPK:lle laatimaan nimettiin viisihenkinen toimikunta, johon tulivat: ylioppilas M. Gummerus, eläinlääkäri O. Lönnmark, poliisikonstaapeli A. Linnansaari, tehtailija Matti Roiha ja kirjakauppias Heikki Heinonen. Seuraavana pyhänä pidettiin taas kokous, mutta kun sääntöehdotus ei ollut valmis, päätettiin varsinainen palokunnan perustamiskokous sääntöjen hyväksymisineen pitää 02.10.1910 kunnanhuoneella. Siinä kokouksessa sitten hyväksyttiin sääntöehdotus ja sama toimikunta valtuutettiin hakemaan säännöille vahvistusta.

Tähän loppuvat tiedot perustetusta palokunnasta. Joka tapauksessa näyttää todennäköiseltä, ettei tällä perustetulla palokunnalla missään vaiheessa ole ollut varsinaista toimintaa.

Toinen yritys:

Kului kokonaista 20 vuotta ennenkuin palokunta-asia Parikkalassa tuli uudelleen tosimielessä esille. Tänne oli siirtynyt Porista pajaliikettä harjoittamaan entinen Porin kaupungin palokuntapäällikkö J.O. Palmroos ja hänen aloitteestaan täällä tartuttiin taas toimeen. Parikkalan Sanomissa oli 03.04.1930 pitkä ja innostava pääkirjoitus palokunta asiasta, mikä samalla oli myös kutsu seuraavana pyhänä 06.04.1930 pidettävään palokunnan perustamiskokoukseen Kangaskylän nuorisoseurantaloon.

Palokunta päätettiin yksimielisesti perustaa ja paikalla olleista jo toista kymmentä kirjoittautui palokunnan jäseneksi. Kokouksen hengestä sen aikainen uutistenkirjoittaja mainitsee, että ”innostus oli mitä suotuisin”. Palokunnan nimeksi tuli Parikkalan Vapaaehtoinen Palokunta, mistä käytetään lyhennystä Parikkalan VPK. Varsinainen palokunnan perustamiskokous pidettiin 27.04.1930 ja siinä hyväksyttiin toimikunnan laatima sääntöehdotus. Ensimmäiseksi palokunnan päälliköksi valittiin yksimielisesti J.O. Palmroos.

Toiminta lähtee käyntiin:

Kalustona oli ensimmäiset kolme vuotta vain käsiruisku ja muutama metri letkua, sillä raha tilanne oli tiukka eikä suunniteltuja hankintoja voitu tehdä.

Vuonna 1933 rahatilanne oli jo sen verran parantunut, että ostettiin moottoriruisku ja noin 400 metriä letkua. Kahta vuotta myöhemmin hankittiin ensimmäinen paloauto merkiltään Fiat. VPK: varainhankintaa varten valmistui oma tanssilava keväällä 1936 ja avajaistanssit pidettiin saman vuoden juhannusaattona. Tämä lava pelasti palokunnan rahatilanteen pitkäksi aikaa, sillä varsinkin markkinatanssit olivat erittäin tuottoisia.

Alkuaikoina palokunnalla oli myös oma torvisoittokunta, mutta sen toiminta jäi lyhyeksi.

Harjoituksia pidettiin ahkeraan. Niistä joka toinen oli kalustoharjoitus ja joka toinen oli ”vesiharjoitus”.

Vaikka kunnalta ei saatu rahallista avustusta se kumminkin luovutti ison rakennuksen läheltä nykyistä paloasemaa kalustovajaksi, missä myös paloautoa pidettiin.

Kilpailutoiminta:

Ensimmäinen ja pitkään aikaan ainoaksi jäänyt kilpailu Parikkalan VPK:n osalta oli Viipurissa vuonna 1936 pidettyjen suurten palomanooverien yhteydessä järjestettyihin palokuntien välisiin kilpailuihin osallistuminen. Kilpailut olivat erikseen kaupunki- , maaseutupalokunnille. Viimeksi mainitussa sarjassa oli mukana 16 palokuntaa ja Parikkala selviytyi siinä kunniakkaalle kolmannelle tilalle.

Tämän jälkeen varsinaisessa kilpailutoiminnassa oli pitkä tauko ja vasta vuodesta 1957 lähtien Parikkalan VPK on osallistunut mm. Parikkalan kaukoavustusalueen palokalustokilpailuihin voittaen ne kaksi kertaa. Samoin on tullut kaksi voittoa kalustokilpailussa talviolosuihteissa.

Nykyisin kilpailutoiminta on taas lamassa, koska palokunnalla ei ole kilpailutoimintaan soveltuvaa moottorikalustoa.

Paloautot ja kiinteistöt:

* Vuonna 1935 hankittiin palokunnalle Fiat merkkinen käytetty paloauto.
* Sotien jälkeen avolavalla varustettu Chevrolet (kuvassa), mikä joulukuussa 1958 sattuneessa ojanajossa rikkoutui käyttökelvottomaksi.
* Vuonna 1959 kunta osti Land-Rover paloauton.
* 1970 vuoden keväällä kunta osti uuden ja tehokkaan Fargo merkkisen paloauton.
* Vuonna 1936 rakennettu sortui vuonna 1959 ja sen toiminta jouduttiin lopettamaan.
* Kunnalta VPK:n käyttöön aikoinaan saatu paloasema purettiin 1990-luvun alkupuoliskolla.

Palokunnan päälliköt ja VPK:n puheenjohtajat

Palokunnan päälliköt:

J.O. Palmroos 1930-1941
Otto Virolainen 1941-1957
Pentti Räty 1957-1963
Veikko Harmanen 1963-1965
Eino Laukkanen 1965-1968
Pertti Varis 1968-1976
Rolf Mortensen 1976-1981
Seppo Varis 1981-1991
Tapio Sysiö 1991-2005
Esa Neuvonen 2005-

VPK:n puheenjohtajat

Otto Virolainen 1957-1960
Ilmari Naukkarinen 1960-1964
Petter Nokelainen 1964-1969
Matti Loikkanen 1969-1970
Eino Laukkanen 1970-1981
Kari Nokelainen 1981-1992
Seppo Varis 1992-1993
Tapio Sysiö 1993-1997
Eero Nykänen 1997-

Ennen vuotta 1957 ei ole tietoa puheenjohtajista.

Parikkalan VPK:n perustajan J.O. Palmroosin muisto jälkipolville:

”Muistoksi Vapaa Ehtoisen Palokunnan arkistoon mainittakoon tämän palokunnan alkuunpanijat ja perustajat jotka kokoontuivat asiaa harkitsemaan ensikerran huhtikuulla vuonna 1930

Ylikonemestari J.O. Palmroos, palokunnan päällikkö ja johtokunnan puheenjohtaja. Autonkuljettaja Matti Muona, palosotilas. Kansakoulunopettaja Pekka Anttonen, joukkue varapäällikkö, johtokunnan sihteeri. Valtion pumppumestari Juho Vepsäläinen, joukkuen johtaja, talouspäällikkö. Rakennustyömies Abel Löppönen, palokunnan toinen varapäällikkö. Poliisikonstaapeli Pekka Kainulainen, palokunnan ensimmäinen varapäällikkö.

Palokunnan pitämässä toisessa kokouksessa huhtikuulla liittyi palokuntaan jäseniä 52 miestä joista pankinjohtaja Tahvo Ahokas ja johtaja A.E. Paajanen nimettiin kannattaviksi jäseniksi. Sekä 50 reipasta miestä toimiviksi jäseniksi ja näin alkoi Parikkalan Vapaaehtoinen Palokunta toimintansa. Pitäkää jälkeenjääneetkin Palokunnan aina kunnossaan ja jos meistä nykyisistä jäsenistä joku vielä saisi nähdä 25 vuoden kuluttua että siemen on itänyt ja tehnyt täyden hedelmän niin olisi se tulevien jäsenien eittämätön kunnia ja kansan siunaus sillä monet tulipalot varmasti tulevat siinäkin ajassa ehkäistyksi ja ihmisasunnot tulelta suojatuksi. Hyvät jälkeläisemme pitäkää mielessänne meidän toivomuksemme.”

J.O.P.