Yleistä

Parikkalan VPK:n nykypäivä:

Tänä päivänä olemme osa Etelä-Karjalan hyvinvointialueen pelastuslaitosta ja kuulumme Imatran palvelualueeseen.

Nykyisen Parikkalan kunnan alueella toimii kolme sopimuspalokuntaa

Tänä päivänä Parikkalan VPK on jäsenmäärältään 60 jäsenen kokoinen ja näistä jäsenistä sammutusosastoon kuuluu 28 jäsentä. Näistä aktiivisia on 15 henkilöä

Palokunnalla on nuoriso- ja tukiosastot

Hälytystoiminta:

Parikkalan VPK: vuotuiset hälytysmäärät ovat noin 120 per vuosi. Tämä sisältää palo- ja pelastustoiminnan- sekä ensivastehälytykset. Näiden kesken hälytykset jakautuvat liki määrin puoliksi.

Sammutussopimuksen mukaan ensimmäinen yksikkö lähtee hälytykseen 5 minuutin kuluttua hälytyksestä vahvuudella 1+3. Toinen yksikkö lähtee vahvuudella 0+2 vähintään 10 minuutin kuluttua hälytyksestä. Kolmas yksikkö lähtee vahvuudella 0+1 vähintään 20 minuutin kuluttua hälytyksestä

VPK:n harrastustoiminta:

Parikkalan VPK:n kilpailutoiminta on viime vuosikymmeninä keskittynyt ainoastaan kalastukseen. Jäsenistölle pidetään kesällä rantaongintakilpailut ja talvella pilkkikilpailut.

Palokunta on osallistunut palo- ja pelastusalan SM-pilkkeihin 1990-luvun puolesta välistä alkean. Näistä kilpailuista on myös tullut menestystä sekä henkilökohtaisella, että joukkue tasolla.

Parikkalan VPK on myös toiminut kaksi kertaa palo- ja pelastusalan SM-pilkkien järjestäjänä vuosina 2001 ja 2011

Olemme menestyneet myös kohtuullisesti Imatran Palopäällystökerhon pilkkikisoissa vuosikymmenten saatossa.